Fjällbotaniska

Fjällbotaniska

Kungsleden och platser utmed denna som Abisko, Kvikkjokk, Saltoluokta, Ammarnäs och Hemavan är välkänt för många i vårt land. Precis vid Kungsledens södra port, i Hemavan, ligger något som inte är lika känt men som i den floraintresserades ögon förtjänar lika mycket publicitet och uppmärksamhet. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan, en unik trädgård, en plats för den botaniskt intresserade amatören eller proffset.

Trädgården började anläggas 1989. Målet är att göra den oerhört rika fjällfloran tillgänglig för dig och mig, att vara en genbank för forskningen samt att kunna ge oss vanliga trädgårdsodlare idéer till vår egen naturträdgård.

Trädgården ligger på en ås och omfattar ca 4-5 hektar. Detta är sannolikt Sveriges högst belägna trädgård 600 m.ö.h. Man har naturligt fått platser på åsens sol- och skuggsida med olika temperaturer som gör det möjligt att odla både högalpina arter och värmekrävande sydbergsarter. I trädgården finns totalt ca 500 olika växter. De flesta arter är nordiska fjällväxter men här finns även alpväxter som Edelweiss.

Odlingsytorna ligger efter en 400 m lång slinga som är anpassad för rullstol. Förutom dessa planteringar finns även en spångad stig som går förbi den björktimrade ängsladan från 1870-talet, upp i orkidékärret och vidare in i ängsbjörkskogen med sina manshöga högörter som Nordisk stormhatt och Fjälltorta.

I trädgården kan man också se Brudkullan som är en vacker orkidé helt unik för detta område. För nära 40 år sedan hittades denna blomma för första gången i Artfjällsområdet.

Trädgården är öppen hela året, men från midsommar till och med slutet av augusti  är det möjligt att få se många av blommorna i sin prakt och dessutom få guidning. Guidningen sköts idag till stor del av botanikstudenter från Umeå universitet. Parken ägs av Storumans kommun men förvaltas av föreningen Fjällbotaniska trädgården vänner.

Oavsett hur och varifrån du kommer till Hemavan så hoppas vi att du unnar dig en stund bland fjällets vackraste blommor i Fjällbotaniska trädgården, Hemavan.