Kvarnbäcken

Kvarnbäcken

Kvarnbäcken är nog en av de turer som är lättast att komma åt. Här har man alla möjligheter att göra den lilla turen på lunchen, den lite längre turen på en timme runt broarna, eller gå ”hela” bäcken upp där den korsar Kungsleden och följa den tillbaka till Fjällbotaniska trädgården och hem.

Kvarnbäcken eller Slipstensbäcken som den också kallas är den bäck som vid Statoil delar byn i ”Östrebyn” och ”Västrebyn”. Den här bäcken har genom historien varit av stor betydelse för byns utveckling. Här vid bäcken har funnits slipstenar, kvarn, kraftverk och takspånshyvel. Fortfarande finns det slipstenar kvar vid nedre delen av bäcken som hålls i skick av Västerbottens museum.

Börja med att gå ner till Statoil. Följ bäcken på Statoils sida upp bakom byggvarulagret, här börjar den markerade leden. Gå in och förbi slipstenarna och korsa första bron så du kommer över på den östra sidan av bäcken. Följ ledmarkeringen uppströms, efter en liten stund klättrar du över den gamla dammen till kvarnen/kraftverket. När du gått ca 800 meter från Statoil kommer du att se en led som går österut. Denna tar dig ut till slalombacken eller högfjällshotellet. Har du kort om tid kan du välja denna och gå tillbaka till byn denna väg.

Vill du fortsätta uppströms går du vidare åt vänster. Här kommer du över en liten bro, med räcke på en sida, som tar dig in mellan Kvarnbäckens två grenar. Går du en liten bit till kommer du till ytterliggare en bro som inte har några räcken. Här kan du välja att gå på andra sidan av bäcken och tillbaka till byn eller ta leden som går ut till Utsiktsvägen. Vill du fortsätta så är vår favorit att inte gå över bron utan räcken utan fortsätta mellan de två grenarna av Kvarnbäcken. Denna led kommer att ta dig förbi vattenfall och forsar och sedan vidare upp till Kungsleden. När du möter Kungsleden följer du den till höger och kommer så småningom ner vid Fjällbotaniska trädgården.