SMU Fjällgård & Vår historia.

SMU Fjällgård & Vår historia.

SMU Fjällgård & Vår historia

 

Historia

Vår historia är lång och hela historien kan vi inte berätta här i detalj utan vi får göra en lång historia kort men ändå försöka få med det viktigaste.

Redan på 1880-talet började Svenska Missionsförbundet (idag Equmeniakyrkan) med det som kom att kallas Lappmarksmissionen. Lappmarksmissionen skickade ut missionärer till olika delar av Lappland och den siste i raden av dessa hette Sven Freidvall och han får anses som den som grundade SMU Fjällgård.

SMU Fjällgård kom till efter att man under lång tid ordnat ungdomsläger i området. Boende för deltagarna på dessa läger ordnades på olika ställen bland annat hemma hos privatpersoner. De gemensamma samlingar man hade under lägren skedde i andra lokaler man hyrt i området.

Efter ett flertal läger ordnade på detta vis dök tanken att ha en egen gård upp. Några olika förslag för att lösa detta fanns men till slut beslöts att man skulle bygga på en tomt skänkt av Edvin och Ida Stenmark och den 8:e augusti 1957 invigdes SMU Fjällgård. Huset var en timrad gård från Åskilje som flyttades hit och uppfördes på den egna tomten. Många frivilliga var med och hjälpte till med arbetet däribland Hemavanborna Isak Persson och Verner Olofsson.

Verksamheten på gården bestod i huvudsak av egna läger och arrangemang under lång tid. Under 80-talet diskuterades hur gården skulle utvecklas för att bättre passa det behov som då fanns och dessa diskussioner pågick under flera år. Resultatet av arbetet och diskussionerna invigdes 1995 då en ny Huvudbyggnad stod klar. Nu var verksamheten inte längre bara egna läger och arrangemang utan nu fanns en anläggning som kunde vara öppen på årsbasis och som kunde stå till förfogande för alla gäster som besöker området. En verksamhet som liknade fjällstationernas.

 

SMU Fjällgård

Anläggningen hette från början och fram till 2012 SMU Fjällgård. SMU står för Svenska Missionsförbundets ungdom. SMU var ungdomsföreningen inom Svenska Missionsförbundet och det var SMU och Svenska missionsförbundet som var organisationerna bakom anläggningen. 2008 hade SMU och Metodistkyrkans ungdom och Svenska Baptistsamfundets ungdom gått ihop och bildat organisationen Equmenia. I samband med att SMU som organisation upphörde inleddes funderingarna på vad SMU Fjällgård skall heta i framtiden. Funderingarna gick åt en del olika håll men till slut landade de i att Hemavan Fjällstation vore ett lämpligt namn. 2012 togs den gamla skylten med SMU Fjällgård ner och Hemavan Fjällstation sattes upp.

 

Hemavan Fjällstation.

Hemavan Fjällstation är en anläggning som drivs av samma ”ägare” som vid starten för nära 60 år sedan och detta är nog unikt bland Sveriges fjällanläggningar. 

Hemavan Fjällstation drivs i Stiftelseform och stiftelsens intressenter är fortfarande församlingar i Equmeniakyrkan region Nord (tidigare Svenska Missionskyrkan i övre Norrland), Equmenia Nord (tidigare SMU i Övre Norrland) och Hemavan Tärnas Missionsförsamling. Verksamheten leds sedan av en styrelse utsedd av intressenterna. Verksamheten sker i enlighet med intressenternas syften.

 

STF

Från och med verksamhetsåret 2016 är Hemavan Fjällstation franchisetagare hos STF (Svenska Turistföreningen) men ägarform och intressenter är fortfarande enligt ovan och verksamheten är den samma som tidigare.