Våra policyer

Här beskrivs Hemavan Fjällstations policyer

Våra policyer

Här presenteras Hemavan Fjällstations policyer.

Alkoholpolicy

Alkoholpolicy

Alkoholpolicy Vår alkoholpolicy grundar sig i att det i vårt samhälle finns många människor med beroendeproblematik kopplat till alkohol samt att det finns några som vi tycker självklara områden där alkohol inte hör hemma. Dessa områden är i trafiken, på jobbet och tillsammans med barn. Vår inställning är att alla kan göra något men ingen kan gör allt. Vi vill därför göra det vi kan för att min…Läs mer
Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy Här hittar du snart vår policy kring miljö.Läs mer
Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy Här hittar du snart vår policy kring arbetsmiljö.Läs mer